Сертификат за заслуги ЕУРОХЪБ

ЕУРОСПЕД ЕООД сертифициран по стандарта GMP +B4

ОЙРОШПЕД АД член на БРТПП

Оценка за устойчивост на безопасността и качеството (SQAS)

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

Система за управление на околната среда ISO 14001:2015

Еурохъб ООД с дипломи от IATA за експерти по тарифиране на въздушни пратки

Lufthansa Cargo сертификати

ЕУРОХЪБ със сертификат от SKYXS и Катарските авиолинии

ЕУРОСПЕД вече е Одобрен Икономически Оператор

ОЙРОШПЕД членува и в следните организации:

Участие в програма Elite на London Stock Exchange 

ELITE е екосистема, предназначена да помогне на амбициозните компании да се разрастват, да структурират растежа и да бъдат по-конкурентоспособни на световния пазар. Изчерпателна програма за основатели и мениджъри, стимулиращи организационния преглед и промяна.

 

НСБС (Националното сдружение на българските спедитори) – от 2002г. 

НСБС е национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш. Сдружението обединява почти всички доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката, извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги, реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш. НСБС е член на ФИАТА, Международната федерация на спедиторските асоциации и КЛЕКАТ, Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги.

 

КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) – от 2015г. 

КРИБ е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България. Обхваща компании, които общо генерират около три-четвърти от брутния вътрешен продукт и от износа на страната. КРИБ е член на Международната търговска камара (ICC).

 

НОМА (Национална организация на митническите агенти) – от 2016г. 

НОМА е създадена като независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел през 1999г. Организацията е създадена с идеална цел, да служи, като посредник в диалога между членовете си и компетентните държавни институции.